ERS: Inleiding en Universeel OndernemingsModel (UOM)

    

Voor vragen, opmerkingen, bedenkingen, enz. …

 

Aangezien de stromenbenadering van het ERS heel nieuw en anders is dan wat in de gangbare boeken over economie wordt uiteengezet kan het best zijn dat je de teksten op de pagina’s en de schema’s een paar keer moet doorlezen / bestuderen om je de gedachtegang eigen te maken.

 

Zeker als je vóór deze kennismaking nooit of nauwelijks wat over economie gelezen hebt (wat geenszins verwacht wordt of vereist is) kan het wat tijd vergen om ‘mee’ te zijn en kan het goed zijn om de tekst nog eens opnieuw rustig door te lezen: door zoveel mogelijk overbodige tekst weg te laten zit de inhoud namelijk redelijk geconcentreerd in zo weinig mogelijk paragrafen.

 

Het kan helpen door bij voorbeeld eerst alleen de tekstgedeelten in vetjes te lezen en dan de volledige zinnen. Zodra je het concept en de gedachtegang beet hebt moet het mogelijk zijn om je bewuster een actief onderdeel van het maatschappelijke bestel te weten en te voelen en dus te beseffen dat je in economisch en politiek opzicht mee kan wegen op de gang van zaken.

 

Als je je dagelijkse doen en laten met het ERS inzicht hebt leren bekijken kan het natuurlijk wel zijn dat je van sommige instellingen of entiteiten toch niet goed inziet hoe ze in het ERS passen of toch aan het UOM voldoen; stuur dan gerust een berichtje naar Info@ecrealsys.org met vermelding van ‘ERS bericht / vraag’ om voor die zwarte vlek in je kennis invulling te krijgen.

 

Contacteer ons:

Welk getal is hoger: 8 of 3? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)